EsSenSe Kids & Creation

In een wereld waar steeds meer gevoelige kinderen geboren worden, is een vernieuwde vorm van zorg en aandacht voor onze kinderen erg noodzakelijk. Hoge eisen vanuit de maatschappij en een op IQ gericht onderwijssysteem met weinig ruimte voor gevoelsontwikkeling maken, dat het kind zich minder breed en minder persoonsgericht kan ontwikkelen.

Omgang met deze hooggevoeligheid in een wereld, die erg gericht is op cognitieve ontwikkeling, kan voor kinderen een groot struikelblok zijn. Evenals omgaan met een hoge mentale intelligentie waarbij vaak vergeten wordt, dat de balans in het gevoel maakt, dat het kind zich cognitief goed kan blijven ontwikkelen.

EsSenSe Kids & Creation richt zich op het totale kind en belicht zowel de cognitieve, emotionele als spirituele ontwikkeling van het kind in relatie tot zijn of haar omgeving/systeem. Vanuit vele hoeken wordt er met kinderen gewerkt om optimale balans, vrijheid en persoonlijk geluk op bewustzijnsvlak te herkennen en creëren. Maar waar het vooral om gaat is, dat het kind zich kan wortelen in zijn persoonlijke gevoel, het zich leert verbinden met zichzelf en van hieruit een stabiele persoonlijkheid kan ontwikkelen.

Bij EsSenSe Kids & Creation werken we met een team professionals vanuit onderwijs en zorg en bieden we ook groepsgerelateerde programma’s aan gericht op verschillende trauma situaties. Vanuit persoonlijk contact, spel, creatieve werkvormen en beweging werken wij aan optimale veiligheid om te kunnen komen tot verwerking en opbouw.

EsSenSe onderscheidt zich in het werken met kinderen op meerdere gebieden. Brede kennis en kunde vanuit onderwijs, opvoedkunde en zorg in combinatie met vele methoden om kinderen intrinsiek te leren verbinden met zichzelf. De kunst van het liefdevol accepteren en leren positief gebruik te maken van alle wel en niet geaccepteerde gevoelens en gedragingen maken, dat een kind hier helemaal kan openen en mag ZIJN.

*Bij de aangeboden behandeling zijn geen contra indicaties bevonden.

Maak een afspraak

06 5279 7695
Neem contact op

Neem contact op

Anouk Geenen
Verpleegkundige Kind en Gezin
Coach Kind en Gezin
Therapeut Hoogsensitiviteitszorg

Jill Zeelig
Psycholoog gespecialiseerd in Ontwikkelingspsychologie
Psycholoog gespecialiseerd in Kinderpsychopathologie

 

Kind centraal bij scheiding, een authentiek programma voor kinderen die al dan niet recent een scheiding hebben meegemaakt. Binnen dit programma wordt er specifiek aandacht besteed aan de verborgen problematiek, het verdriet en het verwerkingsproces van kinderen in, rondom en na een echtscheiding. Het programma wordt aangeboden in meerdere leeftijdscategorieën. Voor meer informatie zie 

kindcentraalbijscheiding.nl

Ik mag er HELEMAAL zijn! Een training van 5 bijeenkomsten voor kids van 8 tot 12 jaar waarin we bouwen aan een positief zelfbeeld. Deze training geeft je kind niet alleen inzichten en een andere manier van handelen, maar bewerkstelligt vooral een daadwerkelijke innerlijke verandering. Door niet alleen cognitief aan de slag te gaan, maar elke stap ook daadwerkelijk te doorvoelen en te verinnerlijken, zodat er een verankering in het systeem kan plaatsvinden. Voor meer informatie zie

dekindereik.nl

Afgestemd opvoeden – Wat heeft mijn kind nodig? Een cursus, die je inzicht geeft en handvaten biedt in de opvoeding, zodat jij je kind kunt begeleiden van een egocentrische, afhankelijke baby naar een sociale, zelfstandige volwassene. Voor meer informatie zie dekindereik.nl

Adres
Pastorijstraat 31, 6361 AG Nuth
Maak een afspraak

06 5279 7695
Praktijk Essense
Werken aan het bewust ZIJN van ons gevoel.