16-3-2020 Update – Toegang tot Watersley Sports & Talentpark, cliënten van praktijk EsSenSe

Vanaf vandaag heeft Watersley Sports & Talentpark ons park “op slot” gezet. Dat betekent dat de slagboom 24 uur per dag naar beneden is.

Voor de korte duur kun je in contact met je behandelaar voor de afspraak een tijdelijke toegangscode krijgen om de slagboom te openen. Deze code is NIET bruikbaar buiten de behandeltijd en is NIET bedoeld voor derden.

Neem indien nodig kort voor je afspraak contact op met jouw behandelaar van praktijk EsSenSe om de toegangscode van de slagboom te verkrijgen.

Lieve groet,
Anouk, Raymond, Nicole, Daniëlla, Victoire, Joni, Niki, Sylvia, Irene, Jill en Aniek.

15-3-2020 Mededeling – Consulten gaan door, yoga- en bewegingslessen stop gezet

Lieve mensen,

De therapeutische consulten blijven, met inachtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen en volgens het protocol van Watersley Sports & Talentpark, gewoon doorgaan.
Indien u griepachtige klachten heeft verzoeken wij u tijdig in overleg te gaan met uw behandelaar.
Bij koorts, luchtweg klachten, hoesten, niesen (Corona achtige klachten) verzoeken wij u het consult tijdig te cancelen.

Helaas zijn wij genoodzaakt, gezien de nieuwe landelijke maatregelen, alle yoga- en bewegingslessen tot nader order stop te zetten.
Houd voor aanvullende informatie onze website, Facebook site en Instagram in de gaten.

Met vriendelijke groet,

Team EsSenSe
Anouk, Joni, Raymond, Nicole, Victoire, Daniëlla, Niki, Sylvia, Irene, Aniek en Jill.

 

 

Over EsSenSe

“De diepere essentie van het leven kan enkel en alleen worden waargenomen door ons gevoel”.

EsSenSe is een dynamisch bedrijf waar in essentie wordt gewerkt aan het bewust ZIJN van ons gevoel en alles wat er in ons gevoel geraakt wordt. Vanuit onze drie belangrijkste kernwaarden, vrijheid, vertrouwen en verbinding streven wij ernaar onze klanten diepgaand te verbinden met hun authentieke kracht en persoonlijk potentieel. Het hoogste doel wat de mens in het leven kan nastreven is geluk, een dynamische staat van zijn die niet verdwijnt als zich tegenslagen voordoen of als het leven niet loopt zoals je het graag wilt.

 

Ontstaan EsSenSe

EsSenSe is ontstaan uit de werkvisie van Anouk Geenen. Het is een bedrijf waar elke beweging wordt gemaakt en getransformeerd naar liefde. Vanuit deze liefde ontmoette zij op haar weg speciale mensen, die uitgroeiden tot waardevolle collega’s en een verbonden team. Deze bijzondere verbondenheid vormt het fundament van onze mooie werkplek op Watersley in Sittard.


“Bij EsSenSe lopen wij samen, vanuit vertrouwen in vrijheid naar verbinding met ons zelf, onze omgeving en het grotere geheel.”

Anouk Geenen

 

Team EsSenSe

Anouk Geenen – Praktijk EsSenSe, Vitae Conscentia Coaching en Bewustzijnstraining, Praktijk Alternatieve Geneeswijzen Anouk Geenen
Raymond Mannens – In~Touch, Connecting body & soul
Joni Luit – SpiegelKracht
Daniëlla Paffen – De Praktijk Daniëlla Paffen
Victoire Thewessen – Victoire, Verbindende kracht in Verandering
Nicole Mannens – De Kindereik
Niki van Bommel – Praktijk Niki van Bommel
Sylvia Vranken – Praktijk Sylvia Vranken
Irene Snackers – Samen een gezin
Aniek Vergouts – Praktijk Roots therapie
Jill Zeelig – Psychologie praktijk Down to earth

EsSenSe Health

Gezondheid en welzijn zijn sterk verbonden met de kwaliteit van ons leven en worden beïnvloed door vele factoren. Mede door onze expertise en ervaring in de reguliere gezondheidszorg dragen wij de overtuiging dat gezondheid meer is dan “vrij zijn van klachten”. Gezondheid is een staat van “ZIJN” , een positieve balans van fysieke, mentale, emotionele en spirituele factoren.

In de verschillende therapievormen leren wij mensen zich volledig bewust te zijn van het moment, zich gewaar te zijn van hun gevoel, hun gedachten en hieruit voortkomend gedrag en alle achtergronden ervan. Vanuit dit bewustzijn worden de door ons zelf opgelegde beperkingen zichtbaar en kunnen we leren persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor andere keuzes en daarmee voor geluk, gezondheid en welzijn.


Anouk Geenen
Additief Geneeskundig Therapeut
Verpleegkundige AGZ-GGZ-MGZ (niveau 5)
Therapeut Cranio Sacraal en Facia-Release
Therapeut Lymfedrainage

Daniëlla Paffen
Additief Geneeskundig Therapeut

Raymond Mannens
Shiatsu Therapeut
Therapeut Cranio Sacraal en Facia-Release

Joni Luit
Kinderregressietherapeut

Victoire Thewessen
Therapeut Levensbronnen
Therapeut Lymfedrainage

Niki van Bommel
Verpleegkundige MGZ (niveau 5)
Eén Therapeut
Natuurgeneeskundig Therapeut

Jill Zeelig
Psycholoog gespecialiseerd in Kind- en Adolescenten-psychopathologie
Psycholoog gespecialiseerd in Ontwikkelingspsychologie

Sylvia Vranken
Creatief Therapeut
Coach Familieopstellingen

Aniek Vergouts
Sociaal-pedagogisch Hulpverlener
Psychomotorisch Therapeut in opleiding

Irene Snackers
Therapeut Levensbronnen
Coach Samengestelde Gezinnen
Coach Familieopstellingen

EsSenSe Training & Coaching

Het bedrijfsleven is er veelal op gericht om mensen onder grote druk mentale prestaties te laten leveren. Dit vraagt vaak een belasting van het mentale systeem. Wij gaan er vanuit dat ons mentale systeem vooral goed is in plannen en organiseren. Echter willen wij ons mentale systeem helder houden dan zal het overzichtelijk en georganiseerd moeten worden ingericht en gebruikt worden voor dat waarvoor het bedoeld is.

Door langdurige druk en belasting kan er een gevoel ontstaan van inperking. Als gevolg van alle waarden en normen die we hebben geleerd en die er (“moeten”) worden nageleefd, door ons zelf, onze omgeving en de maatschappij, verliezen mensen hun gevoel van vrijheid. Het gevoel te moeten leven naar de eisen van de omgeving en de (over)aanpassing die hierin wordt gedaan, is veelal ziek makend. Zo raken mensen hun authenticiteit, individualiteit en hun meest creatieve potentieel kwijt.

Binnen EsSenSe Training bouwen we trainingsprogramma’s voor de “nieuwe leiders” van deze tijd. Wij richten ons op individuen, teams en organisaties die langdurig in kwaliteit en duurzaamheid van hun mensen willen investeren. Het gaat hier om diepgaande trajecten die bijdragen aan gezondheid in werk op het gebied van de persoonlijkheid.


Anouk Geenen
Bewustzijnstrainer / Coach
Arbeidsre-integratiecoach
Business Coach
Leiderschapstrainer

Raymond Mannens
Bewustzijnstrainer / Coach
Business Coach Techniek en Bedrijfskunde
Studieloopbaanbegeleider Jong Volwassenen

Joni Luit
Bewustzijnstrainer / Coach
Adviseur Personeel en Arbeid
Loopbaancoach

Victoire Thewessen
Bewustzijnstrainer / Coach
Zorgcoach voor Zorgkwaliteit en Innovatie
Trainer Excellent Gerichte Zorg regulier en additief

Irene Snackers
Coach Systeemopstellingen

Sylvia Vranken
Coach Systeemopstellingen

 

EsSenSe Sport & Spirituality

In de sport vindt momenteel veel innovatie plaats. We komen steeds meer tot het inzicht dat het elke keer opnieuw leveren van topprestaties van ons fysieke lichaam een goede ondersteuning vraagt van ons mentale, emotionele en spirituele systeem. Het is al wetenschappelijk aangetoond dat ons hart (onderdeel van ons gevoels- en spirituele systeem) onze impulsen eerder onderkent dan de hersenen. Vanuit het bewustzijn leren wij sportmensen het potentieel van hun lichaam te verkennen, te ontwikkelen en te versterken. Met behulp van oosterse en spirituele bewegingsleer ontwikkelen wij nieuwe visies en vaardigheden in de sport en bouwen wij trainingsprogramma’s voor sporters en teams. De belangrijkste pijlers hierin zijn bewustzijn en voelen. Er worden ook trainingen gegeven die authentiek zijn, omdat wij krachten vanuit de oude traditionele oosterse geneeswijzen verbinden met de moderne quantum-fysische wetenschappelijke westerse visie.

Bij EsSenSe werken we met volwassenen en kinderen aan ontspanning binnen “bewegen”. Alle bewegingslessen zijn specifiek ontwikkeld om de dualen van optimale beweging, activiteit en kracht samen te brengen met ontspanning, rust en diepe innerlijke balans. Deze verbinding maakt de mens flexibel, dynamisch en sterk.


In~Touch, Oosterse bewegingslessen

do 19.00 – 20.15 uur
do 20.30 – 21.45 uur
Raymond Mannens

Integration Mind Belly Heart, Yin Awareness Training
wo 8.00 – 9.15 uur
vr 9.00 – 10.15 uur
Anouk Geenen

Ashtanga Yoga Led en Mysore style, EasyFlow yoga
di 19.00 – 20.15
di 20.30 – 21.45
Niki van Bommel

Sportcoaching
Mentaal, Emotioneel en Quantumfysische Beweging en Ontwikkeling
Blessure Preventie, Blessure Bewustszijnscoaching
Bewustszijnstraining Lichaam en Beweging
Anouk Geenen

Sport, massage en ontspanning
Manuele lymfedrainage
Anouk Geenen en Victoire Thewessen
Energetische jade stone massage
Victoire Thewessen

Meditatie, ontspanning en mindfulness
Anouk Geenen
Raymond Mannens
Niki van Bommel

Dans- en Bewegingstherapie
Sylvia Vranken

Psychomotorische Therapie
Aniek Vergouts

 

EsSenSe Care

EsSenSe Care is gebouwd voor doelgroepen die extra zorg en liefde verdienen. Zij bijvoorbeeld, die in het leven “iets” of “iemand” verloren zijn. Door diep verlies van een persoon of door een trauma in jou, sterft er een stukje in jezelf. Je raakt afgesloten van je gevoel en verliest je heelheid als mens. De onbezonnenheid van het leven verdwijnt en er lijkt geen weg meer terug.

In EsSenSe Care werken wij samen aan rouw en verlies, aan seksualiteit en hierin ontstane trauma’s en blokkades, aan relaties en nieuwe vormen van verbinding binnen relaties. Vanuit liefde en zorg helpen wij de mens zich vanuit zijn diepste pijn opnieuw te verbinden met zichzelf en met het leven. Op weg naar geluk.


Anouk Geenen
Verpleegkundige Seksuele Gezondheid regulier en complementair
Therapeut Seksuele Beweging en Ontwikkeling
Verpleegkundige Rouwverwerking en Terminale Zorg

Irene Snackers
Coach Samengestelde Gezinnen
Coach Stiefplantraject
Coach Eenoudergezin

 

EsSenSe Kids & Creation

In een wereld waar steeds meer gevoelige kinderen geboren worden, is een vernieuwde vorm van zorg en aandacht voor onze kinderen erg noodzakelijk. Hoge eisen vanuit de maatschappij en een op IQ gericht onderwijssysteem met weinig ruimte voor gevoelsontwikkeling maken, dat het kind zich minder breed en minder persoonsgericht kan ontwikkelen.

Omgang met deze hooggevoeligheid in een wereld, die erg gericht is op cognitieve ontwikkeling, kan voor kinderen een groot struikelblok zijn. Evenals omgaan met een hoge mentale intelligentie waarbij vaak vergeten wordt, dat de balans in het gevoel maakt, dat het kind zich cognitief goed kan blijven ontwikkelen.

EsSenSe Kids & Creation richt zich op het totale kind en belicht zowel de cognitieve, emotionele als spirituele ontwikkeling van het kind in relatie tot zijn of haar omgeving/systeem. Vanuit vele hoeken wordt er met kinderen gewerkt om optimale balans, vrijheid en persoonlijk geluk op bewustzijnsvlak te herkennen en creëren. Maar waar het vooral om gaat is, dat het kind zich kan wortelen in zijn persoonlijke gevoel, het zich leert verbinden met zichzelf en van hieruit een stabiele persoonlijkheid kan ontwikkelen.

Bij EsSenSe Kids & Creation werken we met een team professionals vanuit onderwijs en zorg en bieden we ook groepsgerelateerde programma’s aan gericht op verschillende trauma situaties. Vanuit persoonlijk contact, spel, creatieve werkvormen en beweging werken wij aan optimale veiligheid om te kunnen komen tot verwerking en opbouw.

EsSenSe onderscheidt zich in het werken met kinderen op meerdere gebieden. Brede kennis en kunde vanuit onderwijs, opvoedkunde en zorg in combinatie met vele methoden om kinderen intrinsiek te leren verbinden met zichzelf. De kunst van het liefdevol accepteren en leren positief gebruik te maken van alle wel en niet geaccepteerde gevoelens en gedragingen maken, dat een kind hier helemaal kan openen en mag ZIJN.


Anouk Geenen

Verpleegkundige Kind en Gezin
Coach Kind en Gezin
Therapeut Hoogsensitiviteitszorg

Nicole Mannens
Docent Basisonderwijs
Coach Kind en Gezin
Coach Kind en Onderwijs
Begeleider Hoogsensitiveitszorg
Trainer Family in eMotion
Instructeur Kinderyoga

Joni Luit
Coach Kind en Gezin
Kinderregressietherapeut

Aniek Vergouts
Psychomotorisch Kindertherapeut

Sylvia Vranken
Creatief Therapeut

Jill Zeelig
Psycholoog gespecialiseerd in Ontwikkelingspsychologie
Psycholoog gespecialiseerd in Kinderpsychopathologie

Irene Snackers
Themabijeenkomsten Samengestelde Gezinnen

 

Kind centraal bij scheiding, een authentiek programma voor kinderen die al dan niet recent een scheiding hebben meegemaakt. Binnen dit programma wordt er specifiek aandacht besteed aan de verborgen problematiek, het verdriet en het verwerkingsproces van kinderen in, rondom en na een echtscheiding. Het programma wordt aangeboden in meerdere leeftijdscategorieën. Voor meer informatie zie kindcentraalbijscheiding.nl

Ik mag er HELEMAAL zijn! Een training van 5 bijeenkomsten voor kids van 8 tot 12 jaar waarin we bouwen aan een positief zelfbeeld. Deze training geeft je kind niet alleen inzichten en een andere manier van handelen, maar bewerkstelligt vooral een daadwerkelijke innerlijke verandering. Door niet alleen cognitief aan de slag te gaan, maar elke stap ook daadwerkelijk te doorvoelen en te verinnerlijken, zodat er een verankering in het systeem kan plaatsvinden. Voor meer informatie zie dekindereik.nl

Afgestemd opvoeden – Wat heeft mijn kind nodig? Een cursus, die je inzicht geeft en handvaten biedt in de opvoeding, zodat jij je kind kunt begeleiden van een egocentrische, afhankelijke baby naar een sociale, zelfstandige volwassene. Voor meer informatie zie dekindereik.nl